Monday, April 28, 2014

Senka, โลชั่น
1. แบรนด์ Senka
2. ชนิดของสินค้า โลชั่น (ทำมาจากซีรั่ม จึงเข้มข้น)
3. บีบใส่มือเล็กน้อย แล้วตบๆบนใบหน้า อันนี้ทำให้หน้าขาว

อันชมพูจะเหนียวเหนอะนะ อีกอันไม่เหนียว

No comments:

Post a Comment